Drukuj
Odsłony: 3107

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - Informacja

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji w Opolu jest Partnerem projektu
„Opolskie przeciw COVID – 19”
nr RPOP.08.01.00-16-0028/20 pn.
w ramach poddziałania
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020