Dyrektor

mgr Jacek Bartosz

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Jacek Kłóś