Drukuj
Odsłony: 6882

 

Najwyższa jakość świadczeń medycznych.

Nieustanne dążenie do doskonałości.

 

Misja SP ZOZ MSWiA w Opolu

 

 

 

Polityka Jakości

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

 

Priorytetowym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, świadczeń diagnostycznych w pracowniach: kardiometrycznej, endoskopii, diagnostyki obrazowej RTG, diagnostyki obrazowej USG, badań psychologicznych, a także opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość udzielanych świadczeń, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu medycznego.

Cel ten realizujemy poprzez wypełnianie naszej Misji oraz:

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Dyrektora oraz pracowników
o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001: 2015.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakości wraz z pracownikami będę promować i stosować
z należytą starannością oraz będę dbać o jej aktualność.