W Opolu placówka służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych powstała w momencie utworzenia województwa opolskiego, czyli w połowie 1950 roku. Dniem rozpoczęcia działalności WYDZIAŁU ZDROWIA I POLIKLINIKI w budynku przy ul. Krakowskiej 44 był dzień pierwszego lipca 1950 roku.

Po uruchomieniu funkcjonowało kilka poradni, laboratorium analityczne, gabinet stomatologiczny, gabinet fizykoterapii, komisja lekarska, apteka. Zatrudnionych wówczas było niespełna 30 osób. Z biegiem lat, kiedy poszerzał się zakres świadczonych usług medycznych, powstawały kolejne poradnie specjalistyczne, wzrastała również liczba pracowników.

W roku 1955 na II piętrze Polikliniki została utworzona izba chorych z bazą 25 łóżek. W latach 1969-70 budynek polikliniki został poddany gruntownemu remontowi, po którym od 1971 roku rozpoczął funkcjonowanie 44-łóżkowy wieloprofilowy oddział szpitalny, usytuowany na III piętrze.

W lipcu 1974 roku na szczeblu centralnym zapadła decyzja o budowie szpitala MSW w Opolu. Prace budowlane rozpoczęły się 1 marca 1976r. i w ciągu zaledwie 2 lat powstał IV-piętrowy budynek z przeznaczeniem na 150 łóżek w podstawowych oddziałach szpitalnych. Szpital powstał pomiędzy budynkiem polikliniki a budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji i rozpoczął działalność w dniu 5 marca 1978 roku.

W 1997 roku w czasie „powodzi tysiąclecia” także i my byliśmy zmuszeni do podjęcia walki z wielką wodą a później jak najszybszego naprawienia szkód jakie spowodowała. Pomimo własnych problemów świadczyliśmy w tym czasie pomoc innym poszkodowanym mieszkańcom miasta.

01 października 1998r. uzyskaliśmy status jednostki samodzielnej. W latach następnych ze struktury organizacyjnej wyłączona została przychodnia stomatologiczna, portiernia szpitala, apteka otwarta, zespół lekarzy pierwszego kontaktu, pralnia szpitalna, zakład usprawniania leczniczego.

W lecznictwie otwartym usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczone są przez zespół lekarzy i pielęgniarek powołany ponownie od stycznia 2004r. Specjalistyczną opiekę zdrowotną realizują lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w siedemnastu poradniach. W budynku Przychodni aktualnie funkcjonuje sześć pracowni diagnostycznych a ponadto Wojewódzka Komisja Lekarska, gabinety fizjoterapii, zespół lekarzy stomatologów i utworzona w 1999 roku rejestracja centralna.

Służba zdrowia resortu MSW zawsze była postrzegana jako dobrze zorganizowana, zapewniająca wysoką jakość usług medycznych, komfortowe warunki leczenia.

Od początku swojego istnienia mimo charakteru resortowego świadczymy usługi medyczne także dla pacjentów nie związanych z resortem MSW, który docenili i nadal doceniają profesjonalność naszych pracowników.

Ilość pacjentów chętnych do leczenia w naszej jednostce od wielu lat jest wyższa niż możliwości „ zwłaszcza finansowe” naszych oddziałów i poradni.

Podejmujemy wiele dodatkowych zadań, których efekty mają także wymiar ekonomiczny i pozostajemy w ciągłej gotowości do nowych wyzwań i zmian.