Nasza Przychodnia składa się z:

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (I piętro) oraz następujących poradni specjalistycznych:

- Poradni Chirurgii Ogólnej (II piętro),

- Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (parter),

- Poradni Dermatologicznej (I piętro),

- Poradni Diabetologicznej (III piętro),

- Poradni Gastroenterologicznej (III piętro),

- Poradni Kardiologicznej (II piętro),

- Poradni Leczenia Uzależnień (II piętro),

- Poradni Neurologicznej (I piętro),

- Poradni Okulistycznej (II piętro),

- Poradni Otorynolaryngologicznej (II piętro),

- Poradni Położniczo-Ginekologicznej i Schorzeń Gruczołu Piersiowego (II piętro),

- Poradni Reumatologicznej (III piętro),

- Poradni Zdrowia Psychicznego (II piętro),

- Poradni Badań Profilaktycznych (III piętro),

- Poradni Psychologicznej (II piętro),

- Rejestracji Centralnej (parter - artykuł w budowie).

Telefon kontaktowy do Rejestracji: 77 401-11-70, 77 401-11-72

Telefon kontaktowy do Poradni Zdrowia Psychicznego: 77 401-11-75