WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Szanowni Państwo,

SP ZOZ MSWiA w Opolu uprzejmie informuje, że z dniem 01.06.2021 r. tutejszy Zakład Opieki Zdrowotnej rozpoczyna przyjęcia pacjentów niezakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 do hospitalizacji na następujące oddziały szpitalne:

 

 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (I piętro),

 

 - Oddział Chirurgiczny Ogólnego (II piętro),

 

 - Oddział Ginekologiczny (III piętro),

 

 - Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (III piętro),

 

 - Oddział Chorób Wewnętrznych (IV piętro).

 

 - Pododdział Diabetologiczny (IV piętro).

 

 

 

                z poważaniem

 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu

 

               Jacek Bartosz

 

 

Szpital

Wejście do budynku Szpitala znajduje się od ulicy Korfantego.

 

Nasz Szpital składa się z:

- Izby Przyjęć (parter),

- Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (I piętro),

- Oddziału Chirurgicznego Ogólnego (II piętro),

- Oddziału Ginekologicznego (III piętro),

- Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (III piętro),

- Oddziału Chorób Wewnętrznych (IV piętro).

  • Pododdział Diabetologiczny (IV piętro).

- Blok Operacyjny (V piętro)

Telefon kontaktowy na Izbę Przyjęć: 77 401-10-01; 77 401-10-00 (fax)