WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Szanowni Państwo,

  • Szpital SP ZOZ MSWiA w Opolu, decyzją Wojewody Opolskiego nr 203/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r., został przekształcony oraz dostosowany  do leczenia chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
  • Działalność pozostałych Oddziałów szpitalnych została zawieszona na czas nieokreślony.
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Poradnia Badań Profilaktycznych funkcjonują bez zmian,
    z zastrzeżeniem zawieszenia działalności do odwołania:
    • Poradnia Diabetologiczna

 

Szpital

Wejście do budynku Szpitala znajduje się od ulicy Korfantego.

 

Nasz Szpital składa się z:

- Izby Przyjęć (parter),

- Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (I piętro),

- Oddziału Chirurgicznego Ogólnego (II piętro),

- Oddziału Ginekologicznego (III piętro),

- Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (III piętro),

- Oddziału Chorób Wewnętrznych (IV piętro).

  • Pododdział Diabetologiczny (IV piętro).

- Blok Operacyjny (V piętro - artykuł w budowie)

Telefon kontaktowy na Izbę Przyjęć: 77 401-10-01; 77 401-10-00 (fax)