Jesteś zapisany do lekarza, ale nie możesz przyjść

w umówionym terminie?

 

ODWOŁAJ WIZYTĘ!

NIE ZAPOMNIJ!

 603 181 322 - od 11:00 do 13:00

lub sms przez całą dobę

 

Wystarczy zadzwonić:

 

REJESTRACJA:

77 401-11-70 - od 7:30 do 18:00

77 401-11-72 - od 7:30 do 18:00

 

Porady POZ i specjalistyczne

 

IZBA PRZYJĘĆ:

77 401-10-01 - od 7:00 - 18:00

Leczenie szpitalne

 

W ten sposób inny pacjent szybciej otrzyma pomoc.

Gdy z różnych przyczyn losowych nie możesz stawić się u lekarza w umówionym terminie, blokujesz dostęp do poradni dla innych pacjentów. Lekarz czekając na Ciebie nie może w tym czasie przyjąć innej osoby.

Nie zapomnij powiadomoć nas o rezygnacji z wizyty.

Możesz to zrobić osobiście lub telefonicznie.

 

SP ZOZ MSWiA w Opolu pragnie ogłosić, iż Pani mgr Grażyna Mamzer, nasz wieloletni specjalita, została powołana na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie: Pielegniarstwo Diabetologiczne. Cenne doświadczenie, szereg kwalifikacji sprawiły, że kompetencje naszego specjalisty zostały docenione na najwyższym szczeblu województwa. Powołanie to, uroczyście odebrała dnia  04.10.2019r  z rąk Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka. 

 20191016 112632

 

Pani mgr.Grażyna Mamzer jest specjalistą pielęgniarstwa zachowawczego .

Swoją pracę zawodową rozpoczęła w lipcu 1991 roku na stanowisku  pielęgniarki w Oddziale Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu,a od listopada w Szpitalu MSWiA w Opolu w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

  • W poradniku " Jak żyć z chorobami XXI wieku " Nr 6 / 2014 został opublikowany artykuł autorstwa mgr Grażyny Mamzer pt: " Cukrzyca a otyłość - zalecenia. w 2009 roku wyrazem uznania dla codziennej pracy, przede wszystkim przez pacjentów było zajęcie drugiego  i w 2010 roku pierwszego miejsca w Plebiscycie Opolski Hipokrates .
  • W 2011 roku ukonczyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji na kieunku pedagogicznym.
  • W 2012 roku ukonczyła kurs specjalistyczny " Edukator w cukrzycy ". Ponadto w tym smym roku była uczestnikiem wielu szkoleń, kursów dokształcających, konferencji, sympozjów naukowych o tematyce dotyczącej cukrzycy oraz edukacji. Między innymi warsztatów edukacyjnych   w Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery at King College w Londynie.
  • W 2015 roku rozpoczęła pracę dydaktyczną jako wykładowca kursów diabetologicznych, oraz opiekun zajęć stażowych dla studentów studiów magisterskich i pielegniarek organizowanych przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu , Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Uczestniczyła w pracach grupy inicjatywnej realizującej projekt o zasięgu ogólnokrajowym  pod nazwą "Standardy Holistycznej Edukacji Diabetologicznej" prowadzony we współpracy z Naczelną Radą Pielegniarek i Położnych. Projekt ten, ukierunkowany był na szczegółowe opracowanie i znormalizowanie zasad prowadzenia edukacji diabetologicznej.

Pani mgr Grazyna Mamzer od 2005 roku pracuje na stanowisku pielegniarki ds.edukacji diabetologicznej, pracę swą  realizuje z wielkim zaangażowaniem, empatią, poświęceniem .Systematycznie podnosząc kwalifikacje, nieustannie poszukuje nowych metod i form pracy z pacjentami w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii .

 

Brudne dłonie są źródłem prawie 90% chorób i zakażeń .15 października na całym świecie obchodzony jest Dzień Czystych Rąk .Chcąc podnieść świadomość społeczną na temat zachowania higieny dłoni zasad jej stosowania Szpital SP ZOZ MSWiA w Opolu zaprasza na otwarte stoisko , znajdujące się tuż przy wejściu do szpitala, w którym to Państwo osobiście zweryfikujecie skuteczność proponowanych rozwiązań w zakresie higieny dłoni .

Zapraszamy !

 czyste dlonie

Informacja o wyborze ofert w konkursie na zabezpieczenie opieki medycznej nad pacjentami zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych, pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWiA w Opolu - pobierz

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu odwołuje konkurs ofert nr 6/2019 w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego.-pobierz