SP ZOZ MSWiA w Opolu zatrudni od dnia 01.06.2019r. technika farmacji w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania: min. 8 lat pracy w zawodzie.

Rekrutacja zakończona.

W zwiazaku z pojawieniem się na terenie SP ZOZ MSWiA w Opolu podejrzenia zachorowania na odrę, jednostka podjęła wszelkie przewidziane w takiej sytuacji działania.

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - pełnienie dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii w siedzibie Zakładu oraz najmu pomieszczeń laboratorium.

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dyżury lekarskie.