Informacja o wyborze oferty w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w SP ZOZ MSWiA w Opolu.-pobierz.

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Załączniki:

1) klauzula informacyjna -pobierz

2) ogłoszenie - pobierz

3) wzór umowy - pobierz

4) szczegółowe warunki konkursu - pobierz

5) formularz ofertowy - pobierz

Informacja o wyborze oferty w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii bariatrycznej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym w SP ZOZ MSWiA w Opolu.- pobierz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu chirurgii bariatrycznej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym.

Załączniki:

1) klauzula informacyjna - pobierz

2) ogłoszenie - pobierz

3) wzór umowy - pobierz

4) materiały informacyjne - pobierz

5) formularz ofertowy - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Opolu w oparciu o  art. 150 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018. 1510 ze zm.) unieważnia postępowanie konkursowe  na świadczenia zdrowotne z zakresu chirurgii bariatrycznej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym - pobierz