20200212 095345

(Dyrektor SP ZOZ MSWiA Jacek Bartosz, Prezes WFOŚiGW Maciej Stefański)

W dniu 12.02.2020r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
zostało zorganizowane spotkanie robocze w obszarze omówienia kluczowych kwestii dla miasta Opola w zakresie ochrony środowiska oraz możlwiości nawiązania współpracy między WFOŚiGW i SP ZOZ MSWiA.
Jak zogdnie twierdzą: Prezes WFOŚiGW p. Maciej Stefański oraz Dyrektor SP ZOZ MSWiA Jacek Bartosz - owoców spotkania należy spodziewać się w najbliższym okresie.

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów anestezjologów w trybie „dyżuru pod telefonem” dla potrzeb Bloku Operacyjnego - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DSC_0862.jpg

                                  XX Laury Umiejętności i Kompetencji

Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są przez Opolską Izbę Gospodarczą od 1992 roku.

Stanowią prestiżowe wyróżnienie dla ludzi, instytucji i firm, które aktywnie działają na rzecz przedsiębiorczości i rozwoju województwa opolskiego. Dnia 16 styczna 2020r. w budynku Filharmonii Opolskiej, Opolska Izba Gospodarcza po raz kolejny przyznała nagrody zasłużonym przedsiębiorcom i społecznikom, wśród których wyróżniono Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Opolu. Prestiżową nagrodę Srebrnego Lauru Umiejętności i Kompetencji, w kategorii Pro Publico Bono z rąk Prezydenta Miasta Opola odebrał

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Opolu Jacek Bartosz.
 

DSC_0446 — kopia.jpg

(Fot. Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu Jacek Bartosz).

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu dziękując,podkreślił, iż jest to nagroda  wszystkich pracowników,
za ich wieloletni wkład i poświęcenie na rzecz Pacjentów opolskiej służby zdrowia.
Podczas uroczystości szczególne wyróżnienie otrzymał Henryk Galwas, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Prezydent i Przewodniczący Rady Miasta Opola przyznali mu zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Opola.Przyznano laury kryształowe, platynowe, złote i srebrne. Transmisję z uroczystej gali przeprowadziła TVP3 Opole.
 

mail.jpg

                       Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji

 Nagroda Srebrnego Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono została przyzna za :

  • Działania na rzecz rodziny, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej, w szczególności za realizację kluczowych inwestycji w okresie 2015 - 2019 o wartości 50 milionów złotych poprawiających bezpieczeństwo i poziom jakości świadczeń medycznych.                   
     
Pacjenci SP ZOZ MSWiA w Opolu hospitalizowani są w dwu-trzy osobowych klimatyzowanych salach z pełnym węzłem sanitarnym, dostępem do TV
      i internetu.Wybudowany w 2019 roku Blok Operacyjny jest jednym z najnowocześniejszych w województwie opolskim.
 
 
IMG_0758.JPG
                                                   (Fot.Blok Operacyjny w SP ZOZ MSWiA w Opolu)