SP ZOZ MSWiA w Opolu pragnie ogłosić, iż Pani mgr Grażyna Mamzer, nasz wieloletni specjalista, została powołana na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie: Pielęgniarstwo Diabetologiczne. Cenne doświadczenie, szereg kwalifikacji sprawiły, że kompetencje naszego specjalisty zostały docenione na najwyższym szczeblu województwa. Powołanie to, uroczyście odebrała dnia 04.10.2019 r. z rąk wojewody opolskiego  Adriana Czubaka. 

 20191016 112632

mgr Grażyna Mamzer  (Fot. SP ZOZ MSWiA w Opolu )

 

Pani mgr Grażyna Mamzer jest specjalistą pielęgniarstwa zachowawczego.

Swoją pracę zawodową rozpoczęła w lipcu 1991 roku na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu,

a od listopada w Szpitalu MSWiA w Opolu w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

  • W poradniku "Jak żyć z chorobami XXI wieku" Nr 6/2014 został opublikowany artykuł autorstwa mgr Grażyny Mamzer pt: "Cukrzyca a otyłość - zalecenia". W 2009 roku wyrazem uznania dla codziennej pracy, przede wszystkim przez pacjentów było zajęcie drugiego i w 2010 roku pierwszego miejsca

           w Plebiscycie Opolski Hipokrates.

  • W 2011 roku ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji na kierunku pedagogicznym.
  • W 2012 roku ukończyła kurs specjalistyczny "Edukator w cukrzycy". Ponadto w tym samym roku była uczestnikiem wielu szkoleń, kursów dokształcających, konferencji, sympozjów naukowych o tematyce dotyczącej cukrzycy oraz edukacji. Między innymi warsztatów edukacyjnych   w Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery at King College w Londynie.
  • W 2015 roku rozpoczęła pracę dydaktyczną jako wykładowca kursów diabetologicznych, oraz opiekun zajęć stażowych dla studentów studiów magisterskich i pielęgniarek organizowanych przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową

w Nysie oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Uczestniczyła w pracach grupy inicjatywnej realizującej projekt o zasięgu ogólnokrajowym pod nazwą "Standardy Holistycznej Edukacji Diabetologicznej" prowadzony we współpracy z Naczelną Radą Pielegniarek i Położnych. Projekt ten, ukierunkowany był na szczegółowe opracowanie i znormalizowanie zasad prowadzenia edukacji diabetologicznej.

Pani mgr Grażyna Mamzer od 2005 roku pracuje na stanowisku pielęgniarki ds.edukacji diabetologicznej, pracę swą realizuje z wielkim zaangażowaniem, empatią, poświęceniem. Systematycznie podnosząc kwalifikacje, nieustannie poszukuje nowych metod i form pracy z pacjentami w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii SP ZOZ MSWiA w Opolu.

 

Brudne dłonie są źródłem prawie 90% chorób i zakażeń .15 października na całym świecie obchodzony jest Dzień Czystych Rąk .Chcąc podnieść świadomość społeczną na temat zachowania higieny dłoni zasad jej stosowania Szpital SP ZOZ MSWiA w Opolu zaprasza na otwarte stoisko , znajdujące się tuż przy wejściu do szpitala, w którym to Państwo osobiście zweryfikujecie skuteczność proponowanych rozwiązań w zakresie higieny dłoni .

Zapraszamy !

 czyste dlonie

W zwiazaku z pojawieniem się na terenie SP ZOZ MSWiA w Opolu podejrzenia zachorowania na odrę, jednostka podjęła wszelkie przewidziane w takiej sytuacji działania.

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pwierzchni 30,42m2

Ogłoszenie

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza Dialog techncziny dotyczacy dostarczenia asortymentu wyposażenia Bloku Operacyjnego w 2 pakietach.

Ogłoszenie

Regulamin

Zgłoszenie

Pakiety