WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Szanowni Państwo,

 • Szpital SP ZOZ MSWiA w Opolu, decyzją Wojewody Opolskiego nr 203/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r., został przekształcony oraz dostosowany  do leczenia chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2
 • Działalność pozostałych Oddziałów szpitalnych została zawieszona na czas nieokreślony.
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Poradnia Badań Profilaktycznych funkcjonują bez zmian,
  z zastrzeżeniem zawieszenia działalności do odwołania:
  • Poradnia Diabetologiczna

 

Oddziaowa RPO OAiT

Na zdjęciu: Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Iwona Przybylska - Jońca Pielęgniarka oddziałowa
Oddziału Anestezjologi i Intenywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Krytyczna sytuacja spowodowana walką z COVID-19, niesie za sobą pozytywną inicjatywę jaką jest współdziałanie nie tylko w sektorze prywatnym
i społecznym, ale i samorządowym. Wszystko to, w widoczny sposób przekłada się na niesienie pomocy mieszkańcom Opolszczyzny w sposób lepiej zorganizowany przede wszystkim bardziej  efektywny i skuteczny co ma realny wpływ na jakość udzielanej pomocy.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu wspólnie
z Samorządem Województwa Opolskiego  biorąc udział w  wartym  ponad 37,5 miliona złotych, projekcie „OPOLSKIE przeciw COVID-19” zdecydował się na dołączenie do grona 13 partnerów instytucji ochrony zdrowia z regionu Opolszczyzny, dzięki czemu uzyska wsparcie w zakresie możliwości zakupu nowoczesnego sprzętu niezbędnego dla ratowania życia i zdrowia  opolan.
Wsparcie to jest bardzo ważne, nie tylko przez wzgląd na duże potrzeby sprzętowe jednostki, ale i również ze względu na zabezpieczenie działań prewencyjnych opartych o wykorzystanie środków ochrony osobistej .

 

Placówki publiczne uczestniczace w projekcie:

 • SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA Głuchołazy,
 • 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Opolu,
 • SP ZOZ MSWiA w Opolu,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,
 • Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego,
 • Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku,
 • Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Kup,
 • Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o.

Placówki niepubliczne uczestniczące w projekcie:

 • Klinika Nova, sp. z o.o.,
 • American Heart of Poland S.A. (dla IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii w Kędzierzynie-Koźlu oraz Nyskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego),
 • EMC Instytut Medyczny (prowadzą Szpital św. Rocha w Ozimku),
 • Vital Medic sp. z o.o. w Kluczborku.

 plakat rpo ok

Szanowni Pacjenci,

Z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego wynikającego z zachorowań na COVID-19, uprzejmie informuję, że Szpital i Przychodnia SP ZOZ MSWiA w Opolu ograniczają przyjmowanie Pacjentów.https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7644.html

Do oddziałów szpitalnych będą przyjmowani pacjenci tylko w trybie pilnym, to jest w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Wejście do budynku Szpitala tylko przez Izbę Przyjęć.

 

Wstrzymuje się rejestrowanie nowych pacjentów do poradni i pracowni specjalistycznych.

Porady będą udzielane Pacjentom wcześniej zarejestrowanym oraz po leczeniu szpitalnym.

 

W poradniach realizowane są teleporady pod numerami telefonów:

Podstawowa Opieka Zdrowotna  77 401 11 70

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Psychologiczna 77 401 11 75

Poradnia Badań Profilaktycznych 77 401 11 53

Pozostałe Poradnie 77 401 11 70 lub 72

                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                              SP ZOZ MSWiA w Opolu

                                                                                                                      Jacek Bartosz

   UWAGA

Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pojawieniem się
w Polsce
KORONAWIRUSA, w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów leczonych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, wprowadza się
CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN.


(podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1127 z późn.  zm.)

 


Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacji społeczeństwa w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
SP ZOZ MSWiA w Opolu, Narodowy Fundusz Zdrowia, oraz Polska Federacja Edukacji w Diabetologii realizują wspólne
zadania w oparciu o zaplanowaną strategię profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2020.
Cukrzyca to choroba, na którą w Polsce choruje ok. 3 milony Polaków, Opolszczyzna jest jednym z 5-ciu województw
o najwyższym wskaźniku zachorowalności (pow 6% populacji). Przewlekła hiperglikemia doprowadza do rozwoju powikłań a wśród nich do uszkodzenia wzroku, schorzeń naczyniowo - sercowych, trudno gojących sie ran, co wpływa na pogorszenie jakości życia, mozliwość wystąpienia trwałego inwalidztwa i skrócenia długości zycia. Mając świadomośc tego, iż leczenie cukrzycy to proces przewlekły, a także kosztowny zdajemy sobie sprawę z tego, że niezbędnym elementem terapii cukrzycy jest edukacja, która pomaga zrozumieć chorobę w zakresie leczenia, odżywiania oraz postępowania w sytuacjach nagłych takich jak hipoglikemia i hiperglikemia. Najlpeszą formą profilaktyki jest świadomość zagrożenia, a to mozliwe jest dzieki edukacji, która może spowodować radykalną zmianę stylu zycia poprzez zmianę nawyków żywieniowych, większą  aktywność fizyczną a tym samym uchronić od zachorownaia.
"ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ CUKRZYCY" skierowana jest do wszytskich w tym zarówno do  pacjentów z cukrzycą, osób które są zgrożone tą chorobą ze względu na otyłość lub obciążenia rodzinne, a także wszystkie osoby, które chciałaby dowiedzieć się więcej na temat tej choroby.
"Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach.
Większa świadomosć to szansa na zdrowie". - mówi mgr Grażyna Mamzer.

NFZ akcja cukrzyca


mgr Grażyna Mamzer - Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Oddziału Wewnętrznego i Diabetologii w SP ZOZ MSWiA w Opolu,

Konsultat Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego dla województwa opolskiego.

Chcesz dowiedzieć sie więcej na temat  "Środy z Profilaktyką"? - Kliknij