SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie opieki medycznej nad pacjentami zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych, pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych - pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Fundacja przemijanie

(Porozumienie o współpracy - od lewej: Wiceprezes Fundacji "Przemijanie" Marek Trenka, Prezes Fundacji "Przemijanie" Magdalena Osińska - Kurzywilk, Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu Jacek Bartosz)

"Najwyższa jakość świadczeń medycznych. Nieustanne dążenie do doskonałości " - Misja SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Chcąc zapewnić ciągłość leczenia i wewnętrzny nadzór nad jego jakością, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, informuje o nawiązaniu współpracy z Fundacją "Przemijanie". Głównym celem porozumienia, jest stworzenie koordynowanej opieki poszpitalnej nad Pacjentem w wieku podeszłym, z niepełnosprawnością i niesamodzielnością. Dzięki realizacji i osiąganiu wspólnych celów, zawartch w porozumieniu, Pacjenci SP ZOZ MSWiA w Opolu po zakończeniu leczenia stacjonarnego, będą mogli skorzytać między innymi ze wsparcia w uzyskaniu możliwie jak największej samodzielności życiowej  a także nieodpłatnie skorzystać z prowadzonej przez Fundację "Przemijanie" wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

mail

                  (Fot.SP ZOZ MSWiA w Opolu )

Na Izbę przyjęć SP ZOZ MSWiA w Opolu przywieziono nowy sprzęt !

      Świąteczna niespodzianka, która zaskoczyła wszystkich to:

  • Cztery pompy infuzyjne,
  • nowoczesne aparty EKG z mozliwością analizy danych oraz rejstratory: holterowski i EKG.  

Otrzymany sprzęt nie tylko przyspieszy czas oczekiwania na przeprowadzenie badania diagnostycznego w Poradni Kardiologicznej, ale skutecznie podniesie jakość usłg medycznych na oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododziałem Diabetologicznym SP ZOZ MSWiA w Opolu.                             

Mając świadomość aktualnej, trudnej sytuacji w służbie zdrowia, cieszymy się, że władze Starostwa Powiatowego          w Opolu nie pozostają obojętne na potrzeby naszych pacjentów.

      Wartośc sprzętu przekazanego przez powiat to ponad 40 tysięcy - kliknij

 

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych - pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU