SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowym, dotyczącym uzyskania informacji w zakresie zagadnień technicznych, wykonawczych, organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych oraz logistycznych.

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE

PROJEKT - Architektura

PROJEKT - Konstrukcja

PROJEKT - Wod.-Kan.

PROJEKT - CO

PROJEKT - Wentylacja

PROJEKT - Gazy Medyczne

PROJEKT - Elektryka

PROJEKT - Niskie Prądy

Informujemy, że od dnia 1 maja 2017 roku, w SP ZOZ MSWiA w Opolu, wyłączona została działalność Poradni chorób Tropikalnych z Punktem Szczepień.

Nadal jednak możliwe jest wykonywanie szczepień ochronnych w gabinecie zabiegowym POZ (I piętro, gab. 142).

Więcej informacji pod numerem telefonu: 77 401-11-47

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowym, dotyczącym uzyskania informacji z dziedziny wyposażenia bloku operacyjnego.

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU

 

Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski wraz z Krzysztofem Wysdak, członkiem Zarządu Powiatu Opolskiego przekazali na ręce dyrektora Jacka Bartosz, zakupione ze środków Powiatu Opolskiego, dwie pompy infuzyjne.

Wartość przekazanego sprzętu to ponad 11 000 zł

Wicestarosta Leonarda Płoszaj zapewniła, że decyzja podjęta przez Zarząd powiatu była jednogłośna przez wzgląd na dobro pacjentów.

Urządzenia te pozwalają na ciągłe lub cykliczne dawkowanie leków podtrzymujących funkcje życiowe.
Są zatem niezbędnym wyposażeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego celem jest bezpośrednie ratowanie życia i zdrowia pacjentów.

 

Kierujemy najserdeczniejsze podziękowania dla władz Powiatu Opolskiego za okazane wsparcie.

Radio Opole

Nowa Trybuna Opolska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu zajął 9 miejsce w Rankingu Szpitali publicznych 2016, w kategorii: Szpitale z kontraktem z NFZ do 29 mln zł.

Ocenie podlegały m.in.: Efektywność aktywów, Rentowność sprzedaży oraz Dynamika kontraktu.

Ranking