SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Badań Profilaktycznych z zakresu medycyny pracy, zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych - pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie opieki medycznej nad pacjentami zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych, pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych:

1) Świadczenia zdrowotne w Poradni Okulistycznej - pobierz. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

2) Świadczenia zdrowotne w Poradni Okulistycznej na potrzeby Poradni Badań Profilaktycznych - pobierz. POSTĘPOWANIE KONKUROWE UMORZONO.

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej USG

1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń w zakresie wykonywania badań USG - pobierz. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

2. Udzielanie specjalistycznych świadczeń w zakresie wykonywania badań UKG serca i UDP doppler żył i tętnic zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych - pobierz. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

 

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych - pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU