Brudne dłonie są źródłem prawie 90% chorób i zakażeń .15 października na całym świecie obchodzony jest Dzień Czystych Rąk .Chcąc podnieść świadomość społeczną na temat zachowania higieny dłoni zasad jej stosowania Szpital SP ZOZ MSWiA w Opolu zaprasza na otwarte stoisko , znajdujące się tuż przy wejściu do szpitala, w którym to Państwo osobiście zweryfikujecie skuteczność proponowanych rozwiązań w zakresie higieny dłoni .

Zapraszamy !

 czyste dlonie

W zwiazaku z pojawieniem się na terenie SP ZOZ MSWiA w Opolu podejrzenia zachorowania na odrę, jednostka podjęła wszelkie przewidziane w takiej sytuacji działania.

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pwierzchni 30,42m2

Ogłoszenie

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza Dialog techncziny dotyczacy dostarczenia asortymentu wyposażenia Bloku Operacyjnego w 2 pakietach.

Ogłoszenie

Regulamin

Zgłoszenie

Pakiety

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowym, dotyczącym uzyskania informacji w zakresie zagadnień technicznych, wykonawczych, organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych oraz logistycznych.

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE

PROJEKT - Architektura

PROJEKT - Konstrukcja

PROJEKT - Wod.-Kan.

PROJEKT - CO

PROJEKT - Wentylacja

PROJEKT - Gazy Medyczne

PROJEKT - Elektryka

PROJEKT - Niskie Prądy