SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pwierzchni 30,42m2

Ogłoszenie

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza Dialog techncziny dotyczacy dostarczenia asortymentu wyposażenia Bloku Operacyjnego w 2 pakietach.

Ogłoszenie

Regulamin

Zgłoszenie

Pakiety

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowym, dotyczącym uzyskania informacji w zakresie zagadnień technicznych, wykonawczych, organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych oraz logistycznych.

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE

PROJEKT - Architektura

PROJEKT - Konstrukcja

PROJEKT - Wod.-Kan.

PROJEKT - CO

PROJEKT - Wentylacja

PROJEKT - Gazy Medyczne

PROJEKT - Elektryka

PROJEKT - Niskie Prądy

Informujemy, że od dnia 1 maja 2017 roku, w SP ZOZ MSWiA w Opolu, wyłączona została działalność Poradni chorób Tropikalnych z Punktem Szczepień.

Nadal jednak możliwe jest wykonywanie szczepień ochronnych w gabinecie zabiegowym POZ (I piętro, gab. 142).

Więcej informacji pod numerem telefonu: 77 401-11-47

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowym, dotyczącym uzyskania informacji z dziedziny wyposażenia bloku operacyjnego.

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU