SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

Szanowni Pacjenci,

Z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego wynikającego z zachorowań na COVID-19, uprzejmie informuję, że Szpital i Przychodnia SP ZOZ MSWiA w Opolu ograniczają przyjmowanie Pacjentów.https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7644.html

Do oddziałów szpitalnych będą przyjmowani pacjenci tylko w trybie pilnym, to jest w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Wejście do budynku Szpitala tylko przez Izbę Przyjęć.

 

Wstrzymuje się rejestrowanie nowych pacjentów do poradni i pracowni specjalistycznych.

Porady będą udzielane Pacjentom wcześniej zarejestrowanym oraz po leczeniu szpitalnym.

 

W poradniach realizowane są teleporady pod numerami telefonów:

Podstawowa Opieka Zdrowotna  77 401 11 70

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Psychologiczna 77 401 11 75

Poradnia Badań Profilaktycznych 77 401 11 53

Pozostałe Poradnie 77 401 11 70 lub 72

                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                              SP ZOZ MSWiA w Opolu

                                                                                                                      Jacek Bartosz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów anestezjologów w trybie „dyżuru pod telefonem” dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Kwalifikacje zawodowe - pobierz

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

 

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Materiały informacyjne  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Kwalifikacje zawodowe - pobierz

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU