SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 14/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie opieki medycznej nad pacjentami zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych, pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

14.08.2020 r.
         POZ i AOS będą nieczynne.
   W tym dniu Pacjenci obsługiwani będą przez Przychodnię „ OPTIMA”
przy ul. Dambonia 121 w Opolu.

 

Szanowni Państwo,
W dniu 2 lipca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracj
w Opolu, podjął wyzwanie w ramach akcji  #GaszynChallenge. Zadanie polegajace na wykonaniu dziesięciu pompek lub przysiadów, oraz dokonaniu wśród pracowników zbiórki środków finansowych na rzecz fundacji "się pomaga"dla ratowania życia i leczenia chorych dzieci stanowiło odpowidź na nominację Pani Renaty-Dzido Prezesa Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.
Szanowni Państwo, SP ZOZ MSWiA w Opolu wykonał swoje zadanie, teraz czas na kolejne jednostki.
Nasza nominacja trafia do:  116 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Opolu !

Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Renacie-Dzido za tą nominację.

 

 Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, uprzejmie informuje o wprowadzeniu zasad postępowania dla pacjenta przed planowanym przyjęciem do szpitala. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się zasadami izolacji domowej.

 

Zasady postępowania dla pacjenta przed planowanym przyjęciem do szpitala

 

1. Przed przyjęciem do szpitala należy zostać w domu zachowując bezpieczny kontakt
z innymi osobami (1,5 m) .
2. W domu powinny przebywać tylko osoby wspólnie zamieszkujące. Nie należy przyjmować osób odwiedzających, korzystać z masowego transportu publicznego.
3. Pomieszczenia należy często wietrzyć, a powierzchnie dotykowe dezynfekować (klamki, kontakty, telefony itp.).
4. Należy dbać o higienę rąk poprzez częste mycie rąk przy użyciu mydła i ciepłej wody. Można użyć chusteczek do rąk na bazie alkoholu.
5. Należy unikać innych rodzajów możliwego narażenia (wydzielić dla siebie naczynia, ręczniki, pościel). Naczynia po użyciu umyć detergentem i ciepłą wodą lub poddać myciu w zmywarce.
6. Należy obserwować swój stan zdrowia pod katem objawów COVID- 19, takich jak: kaszel, gorączka, duszność, zaburzenia węchu lub smaku, bóle głowy, mięśni, dreszcze, zmęczenie, wymioty i/ lub biegunka. W przypadku jakikolwiek objawów należy zostać w domu, zadzwonić do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej po poradę i poinformować oddział w szpitalu, do którego jest planowane przyjęcie.
7. Przed przyjęciem do szpitala odbędzie się wizyta kontrolna, kwalifikacja do badania przesiewowego w kierunku SARS-CoV- 2 oraz pobranie wymazu, na którego wynik pacjent oczekuje w domu.
8. O wyniku badania i potwierdzeniu daty przyjęcia do szpitala pacjent zostanie poinformowany telefonicznie.

 

Pacjent w okresie 8-10 dni przed planowaną kwalifikacją do hopitalizacji zobowiązany jest do przestrzegania zasad izolacji - segregacji w warunkach domowych zgodnie z zobowiazującymi zaleceniami.

Oddziaowa RPO OAiT

Na zdjęciu: Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Iwona Przybylska - Jońca Pielęgniarka oddziałowa
Oddziału Anestezjologi i Intenywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Krytyczna sytuacja spowodowana walką z COVID-19, niesie za sobą pozytywną inicjatywę jaką jest współdziałanie nie tylko w sektorze prywatnym
i społecznym, ale i samorządowym. Wszystko to, w widoczny sposób przekłada się na niesienie pomocy mieszkańcom Opolszczyzny w sposób lepiej zorganizowany przede wszystkim bardziej  efektywny i skuteczny co ma realny wpływ na jakość udzielanej pomocy.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu wspólnie
z Samorządem Województwa Opolskiego  biorąc udział w  wartym  ponad 37,5 miliona złotych, projekcie „OPOLSKIE przeciw COVID-19” zdecydował się na dołączenie do grona 13 partnerów instytucji ochrony zdrowia z regionu Opolszczyzny, dzięki czemu uzyska wsparcie w zakresie możliwości zakupu nowoczesnego sprzętu niezbędnego dla ratowania życia i zdrowia  opolan.
Wsparcie to jest bardzo ważne, nie tylko przez wzgląd na duże potrzeby sprzętowe jednostki, ale i również ze względu na zabezpieczenie działań prewencyjnych opartych o wykorzystanie środków ochrony osobistej .

 

Placówki publiczne uczestniczace w projekcie:

 • SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA Głuchołazy,
 • 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Opolu,
 • SP ZOZ MSWiA w Opolu,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,
 • Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego,
 • Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku,
 • Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Kup,
 • Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o.

Placówki niepubliczne uczestniczące w projekcie:

 • Klinika Nova, sp. z o.o.,
 • American Heart of Poland S.A. (dla IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii w Kędzierzynie-Koźlu oraz Nyskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego),
 • EMC Instytut Medyczny (prowadzą Szpital św. Rocha w Ozimku),
 • Vital Medic sp. z o.o. w Kluczborku.

 plakat rpo ok