SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Materiały informacyjne  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Kwalifikacje zawodowe - pobierz

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

   UWAGA

Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pojawieniem się
w Polsce
KORONAWIRUSA, w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów leczonych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, wprowadza się
CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN.


(podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1127 z późn.  zm.)

 


Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacji społeczeństwa w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
SP ZOZ MSWiA w Opolu, Narodowy Fundusz Zdrowia, oraz Polska Federacja Edukacji w Diabetologii realizują wspólne
zadania w oparciu o zaplanowaną strategię profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2020.
Cukrzyca to choroba, na którą w Polsce choruje ok. 3 milony Polaków, Opolszczyzna jest jednym z 5-ciu województw
o najwyższym wskaźniku zachorowalności (pow 6% populacji). Przewlekła hiperglikemia doprowadza do rozwoju powikłań a wśród nich do uszkodzenia wzroku, schorzeń naczyniowo - sercowych, trudno gojących sie ran, co wpływa na pogorszenie jakości życia, mozliwość wystąpienia trwałego inwalidztwa i skrócenia długości zycia. Mając świadomośc tego, iż leczenie cukrzycy to proces przewlekły, a także kosztowny zdajemy sobie sprawę z tego, że niezbędnym elementem terapii cukrzycy jest edukacja, która pomaga zrozumieć chorobę w zakresie leczenia, odżywiania oraz postępowania w sytuacjach nagłych takich jak hipoglikemia i hiperglikemia. Najlpeszą formą profilaktyki jest świadomość zagrożenia, a to mozliwe jest dzieki edukacji, która może spowodować radykalną zmianę stylu zycia poprzez zmianę nawyków żywieniowych, większą  aktywność fizyczną a tym samym uchronić od zachorownaia.
"ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ CUKRZYCY" skierowana jest do wszytskich w tym zarówno do  pacjentów z cukrzycą, osób które są zgrożone tą chorobą ze względu na otyłość lub obciążenia rodzinne, a także wszystkie osoby, które chciałaby dowiedzieć się więcej na temat tej choroby.
"Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach.
Większa świadomosć to szansa na zdrowie". - mówi mgr Grażyna Mamzer.

NFZ akcja cukrzyca


mgr Grażyna Mamzer - Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Oddziału Wewnętrznego i Diabetologii w SP ZOZ MSWiA w Opolu,

Konsultat Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego dla województwa opolskiego.

Chcesz dowiedzieć sie więcej na temat  "Środy z Profilaktyką"? - Kliknij


SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Kwalifikacje zawodowe - pobierz

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

20200212 095345

(Dyrektor SP ZOZ MSWiA Jacek Bartosz, Prezes WFOŚiGW Maciej Stefański)

W dniu 12.02.2020r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
zostało zorganizowane spotkanie robocze w obszarze omówienia kluczowych kwestii dla miasta Opola w zakresie ochrony środowiska oraz możlwiości nawiązania współpracy między WFOŚiGW i SP ZOZ MSWiA.
Jak zogdnie twierdzą: Prezes WFOŚiGW p. Maciej Stefański oraz Dyrektor SP ZOZ MSWiA Jacek Bartosz - owoców spotkania należy spodziewać się w najbliższym okresie.