Oddziaowa RPO OAiT

Na zdjęciu: Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Iwona Przybylska - Jońca Pielęgniarka oddziałowa
Oddziału Anestezjologi i Intenywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Krytyczna sytuacja spowodowana walką z COVID-19, niesie za sobą pozytywną inicjatywę jaką jest współdziałanie nie tylko w sektorze prywatnym
i społecznym, ale i samorządowym. Wszystko to, w widoczny sposób przekłada się na niesienie pomocy mieszkańcom Opolszczyzny w sposób lepiej zorganizowany przede wszystkim bardziej  efektywny i skuteczny co ma realny wpływ na jakość udzielanej pomocy.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu wspólnie
z Samorządem Województwa Opolskiego  biorąc udział w  wartym  ponad 37,5 miliona złotych, projekcie „OPOLSKIE przeciw COVID-19” zdecydował się na dołączenie do grona 13 partnerów instytucji ochrony zdrowia z regionu Opolszczyzny, dzięki czemu uzyska wsparcie w zakresie możliwości zakupu nowoczesnego sprzętu niezbędnego dla ratowania życia i zdrowia  opolan.
Wsparcie to jest bardzo ważne, nie tylko przez wzgląd na duże potrzeby sprzętowe jednostki, ale i również ze względu na zabezpieczenie działań prewencyjnych opartych o wykorzystanie środków ochrony osobistej .

 

Placówki publiczne uczestniczace w projekcie:

 • SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA Głuchołazy,
 • 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Opolu,
 • SP ZOZ MSWiA w Opolu,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,
 • Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego,
 • Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku,
 • Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Kup,
 • Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o.

Placówki niepubliczne uczestniczące w projekcie:

 • Klinika Nova, sp. z o.o.,
 • American Heart of Poland S.A. (dla IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii w Kędzierzynie-Koźlu oraz Nyskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego),
 • EMC Instytut Medyczny (prowadzą Szpital św. Rocha w Ozimku),
 • Vital Medic sp. z o.o. w Kluczborku.

 plakat rpo ok

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie opieki medycznej nad pacjentami zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych, pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie - pobierz.

Materiały Informacyjne i SWKO -  pobierz.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz .

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz.

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

Szanowni Pacjenci,

Z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego wynikającego z zachorowań na COVID-19, uprzejmie informuję, że Szpital i Przychodnia SP ZOZ MSWiA w Opolu ograniczają przyjmowanie Pacjentów.https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7644.html

Do oddziałów szpitalnych będą przyjmowani pacjenci tylko w trybie pilnym, to jest w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Wejście do budynku Szpitala tylko przez Izbę Przyjęć.

 

Wstrzymuje się rejestrowanie nowych pacjentów do poradni i pracowni specjalistycznych.

Porady będą udzielane Pacjentom wcześniej zarejestrowanym oraz po leczeniu szpitalnym.

 

W poradniach realizowane są teleporady pod numerami telefonów:

Podstawowa Opieka Zdrowotna  77 401 11 70

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Psychologiczna 77 401 11 75

Poradnia Badań Profilaktycznych 77 401 11 53

Pozostałe Poradnie 77 401 11 70 lub 72

                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                              SP ZOZ MSWiA w Opolu

                                                                                                                      Jacek Bartosz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów anestezjologów w trybie „dyżuru pod telefonem” dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU