SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 16/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, w dni powszednie, niedziele i święta oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 15/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych w Pracowni Endoskopii.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

 

Szanowni Państwo,

SP ZOZ MSWiA w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 24.12.2020 r. POZ będzie czynny w godzinach  7.00 do 14.00

W tym dniu, po godzinie 14.00 należy zgłaszać się do nocnej i świątecznej opieki medycznej 
przy ul.Katowickiej 64 w Opolu.

Upowszechnienie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz zwiększenie poparcia społecznego w tej dziedzinie, to jedne z wileu celi  realizowanych podczas kampanii edukacyjno informcyjnej "Solidarnie dla transplantacji", która zorganizowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia na lata 2011-2020.


SP ZOZ MSWiA w Opolu chce zaprosić Państwa do zapoznania się z kluczowymi informacjami na temat transplantacji na stronie www.zgodanazycie.pl

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu
chce przekazać swoją wdzięczność za otrzymane wsparcie w walce z COVID-19
firmie: Profi-Art Robert Świerbiński oraz firmie Pasta Food Company Sp. z o.o.

Dziękujemy Państwu za ten szlachetny gest,  przyczyni się on bezpośrednio do ratowania życia i zdrowia mieszkańców Opolszczyzny.