SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

Ogłoszenie - pobierz

Materiały Informacyjne - pobierz

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

Załącznik 3 - pobierz

Załącznik 4 - pobierz

Załącznik 5 - pobierz

 

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie - pobierz

Materiały Informacyjne - pobierz

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

Załącznik 3 - pobierz

 

Informacja o wyborze oferty w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w w oddziale i poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w SP ZOZ MSWiA w Opolu.-pobierz

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu odwołuje konkurs ofert nr 6/2019 w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego.-pobierz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.

Załączniki:

1) ogłoszenie - pobierz

2) wzór umowy, klauzula informacyjna -pobierz

3) szczegółowe warunki konkursu - pobierz

4) formularz ofertowy -pobierz